woensdag 31 januari 2018

Asch (Gelderland)

Asch is een dorp in het oude Graafschap Buren dat sinds 1811 behoort tot de gemeente Buren in de Nederlandse provincie Gelderland. 
De oudste vermelding komt voor in een 13e-eeuws afschrift van een oorkonde uit 889. 
Daarin staat "Aske mansam".

5 foto's van Asch.meer

dinsdag 30 januari 2018

Zwarte Haan (Friesland)

Zwarte Haan is een buurtschap in de gemeente Waadhoeke in de provincie Friesland. 
Zwarte Haan ligt even ten noorden van Nij Altoenae op de Nieuwe Bildtdijk en valt onder het dorp Sint-Jacobiparochie.

5 foto's van Zwarte Haan.meer

maandag 29 januari 2018

Wons (Friesland)

Wons is een terpdorp in de gemeente Súdwest-Fryslân in de Nederlandse provincie Friesland. 
Tot 2011 behoorde Wons tot de voormalige gemeente Wonseradeel. 
De plaats ligt iets ten oosten van de plek waar de Afsluitdijk de Friese kust bereikt.

5 foto's van Wons.meer

zaterdag 27 januari 2018

Vredepeel (Limburg)

Vredepeel is een klein ontginningsdorp in de Limburgse gemeente Venray. 
Vredepeel ligt aan de grens met Noord-Brabant, tussen Venray en De Rips. 
Vredepeel heeft 240 inwoners en een oppervlakte van 1830 hectare.

5 foto's van Vredepeel.meer

vrijdag 26 januari 2018

Uitwijk (Noord-Brabant)

Uitwijk is een dorp in de gemeente Woudrichem in de provincie Noord-Brabant. 
Het is gelegen in het Land van Altena, dat vanouds tot het Graafschap Holland behoorde.

5 foto's van Uitwijk.meer

donderdag 25 januari 2018

Tuindorp Rijnwaarden (Gelderland)

Tuindorp Rijnwaarden is een buurtgemeenschap binnen de gemeentegrenzen van Zevenaar in de Nederlandse provincie Gelderland. 
Het ligt ten westen van Tolkamer.

5 foto's van Tuindorp.meer

woensdag 24 januari 2018

dinsdag 23 januari 2018

Rozenburg (Zuid-Holland)

Rozenburg is een dorp dat als bestuurscommissiegebied deel uitmaakt van de Nederlandse gemeente Rotterdam. 
Het is de enige plaats op het eiland Rozenburg. 
Tot 2010 was het een zelfstandige gemeente.

5 foto's van Rozenburg.meer

maandag 22 januari 2018

Poppingawier (Friesland)


Poppingawier is een klein dorp in de gemeente Súdwest-Fryslân. 
Tot 1 januari 2014 maakte het deel uit van de opgeheven gemeente Boarnsterhim. 
Het dorp met een kleine 180 inwoners is gelegen tussen Irnsum en Deersum aan de Sneeker Oudvaart.

5 foto's van Poppingawier.meer

zondag 21 januari 2018

Oudorp (Noord-Holland)

Oudorp is een dorp en tevens een wijk in de gemeente Alkmaar, in de provincie Noord-Holland.

Oudorp was lang een zelfstandige gemeente, maar is bij de gemeentelijke herindeling van 1 oktober 1972, net als een gedeelte van Koedijk, bij Alkmaar gevoegd.

De Oudorperpolder wordt tegenwoordig vaak bij de stad Alkmaar gerekend en niet bij het dorp Oudorp. 
Toch is het van oorsprong onderdeel van het dorp. 
De polder werd in de jaren 70 en 80 van de twintigste eeuw ontwikkeld tot een woonwijk, deze wijk ligt niet aan de stad vast maar aan het dorp Oudorp. 
Oudorp zelf werd ook uitgebreid.

5 foto's van Oudorp.meer